Stanza tackar för 2017 och ser fram emot ett nytt spännande år, 2018

Jag vill börja med att tacka ALLA Stanzas kunder och samarbetspartners för ett fantastiskt 2017. Tack för att ni jobbar tillsammans med oss och hjälper oss att hela tiden reflektera, utvärdera och se till att vårt och ert engagemang växer.

Mycket har hänt, och Stanza har under året förändrat och skruvat organisationen och kompetensen för att möte framtiden. Kraven från omvärlden ökar, nya lagar och regler skrivs och nya utmaningar väntar bakom hörnet.

Åtgärdsplaner och målsättningar har satts med hjälp av ALMI och Handelskammaren Värmland. Nya kontakter har knutits i massor och vi välkomnar redan nya kunder inför 2018.

Under 2017 har också ett beslut växt fram att Stanza behöver både bredda och rusta för framtiden med en bredare kompetens och andra infallsvinklar. Det är därför med stolthet Stanza presenterar två nya resurser i ledningen för Stanza.

I februari 2018 börjar Björn Svanegård på Stanza.

Björn Svanegård
Björn Svanegård

Han kommer närmast ifrån detaljhandeln där han har lång och bred erfarenhet ifrån ledningsarbete, försäljning och ekonomi. Björn stärker upp organisationen med sitt personalengagemang. Han kommer också att arbete externt med kunder samt internt med planering och strategier inför framtiden.

Lite längre fram under 2018 ansluter Maria Andersson till Stanza.

Hon har idag en tjänst som ekonomichef på ett större internationellt företag i Åmål. Maria har erfarenhet av personalansvar, budgetarbete och andra ekonomiska frågeställningar. Hon kommer jobba både internt och externt med ekonomifrågor både för Stanza och våra kunder, även hon kommer vara en stor del i planeringen och strategierna framöver.

Yeo Dahlström behåller ledningsfunktionen i Stanza och kommer fortsätta att jobba som ”spindeln i nätet”. Hon fortsätter med sitt kundarbete och kommer att fokusera på sälj- och marknadsarbetet framöver precis som tidigare. Under 2018 hoppas Stanza på fler samarbetspartners och Yeo kommer även att hålla i trådarna här.

Stanza har ett spännande år framför sig där vi försöker lära oss av det som har varit och blickar framåt tillsammans.

Jag vill avsluta med ett stort TACK till den fantastiska personalen på Stanza. Utan er skulle vi aldrig vara där vi är idag. TACK för er uthållighet, tålamodet ni visar och engagemanget ni utstrålar på jobbet varje dag.

Från botten av mitt hjärta önskar jag er alla!!

En riktigt God Jul och Gott Nytt År!!

Yeo