STANZA POLICY

Integritetspolicy

Vilka personuppgifter behandlar vi
Stanza AB (org.nr 556972-4403) är enligt gällande personuppgiftslag ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker vid besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats. När du skickar en kontaktförfrågan, söker lediga tjänster eller skickar in en spontanansökan. Om du lämnar dina personuppgifter till Stanza AB samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy. Du ansvara själv för att lämnade uppgifter hålls aktuella.

Registrerade uppgifter
När privatpersoner gör en jobbansökan registreras namn, adress, telefonnummer och e- postadress. När företrädare för ett företag gör beställningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.
I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss angående att bli kund till oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter
i den utsträckning det krävs för att administrera gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss.
I ovan nämnda situationer är Stanza personuppgiftsansvarig, Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter/ organisationsnummer så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. ligger dessa kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort om du gör en spontanansökan eller ansökan om ledigtjänst direkt efter avslutad rekrytering. Övrigt följer vi gällande lagar för lagring av uppgifter så som bokföringslagen.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Stanza kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-mail kontakt@stanza.se eller under adressen Stanza AB, Gjuterigatan 19, 652 21 Karlstad, Personuppgiftsombudet.

Registerutdrag och rättelser
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stanza. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till personuppgiftsombudet (för adress, se ovan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till personuppgiftsombudet och skriftligen begära ändring.

Besökaridentifiering – cookies och loggar
Vi lagrar och loggar inga cookies eller loggar något när ni besöker vår hemsida

Säkerhet
Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Stanza har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Karlstad den 22 maj 2018 Mail: kontakt@stanza.se

LADDA NER VÅR POLICY